دانلودها

برای دانلود فایل صوتی سری کتاب های American English File و Top Notch ویرایش سوم و همچنین Family Friends ویرایش دوم می توانید از لینک های دانلودی که در ادامه قرار داده شده اند استفاده نمایید. فرمت فایل های صوتی .Zip میباشد.

دانلود فایل صوتی American English File Starter - Third edition
حجم : 189 مگابایت
دانلود فایل صوتی American English File 1 - Third edition
حجم : 201 مگابایت
دانلود فایل صوتی American English File 2 Part 1 - Third edition
حجم : 290 مگابایت
دانلود فایل صوتی American English File 2 Part 2 - Third edition
حجم : 274 مگابایت
دانلود فایل صوتی American English File 3 Part 1- Third edition
حجم : 295 مگابایت
دانلود فایل صوتی American English File 3 Part 2- Third edition
حجم : 264 مگابایت
دانلود فایل صوتی American English File 4 - Third edition
حجم : 218 مگابایت
دانلود فایل صوتی American English File 5 - Third edition
حجم : 304 مگابایت
دانلود فایل صوتی Top Notch Fund A - Third Edition
حجم : 86 مگابایت
دانلود فایل صوتی Top Notch Fund B - Third Edition
حجم : 130 مگابایت
دانلود فایل صوتی Top Notch 1A - Third Edition
حجم : 117 مگابایت
دانلود فایل صوتی Top Notch 1B - Third Edition
حجم : 106 مگابایت
دانلود فایل صوتی Top Notch 2A - Third Edition
حجم : 130 مگابایت
دانلود فایل صوتی Top Notch 2B - Third Edition
حجم : 116 مگابایت
دانلود فایل صوتی Top Notch 3A - Third Edition
حجم : 51 مگابایت
دانلود فایل صوتی Top Notch 3B - Third Edition
حجم : 53 مگابایت
دانلود فایل صوتی Family Friends Starter
حجم : 148 مگابایت
دانلود فایل صوتی Family Friends 1
حجم : 138 مگابایت
دانلود فایل صوتی Family Friends 2
حجم : 135 مگابایت
دانلود فایل صوتی Family Friends 3
حجم : 291 مگابایت
دانلود فایل صوتی Family Friends 4
حجم : 123 مگابایت
دانلود فایل صوتی Family Friends 5
حجم : 306 مگابایت
دانلود فایل صوتی Family Friends 6
حجم : 254 مگابایت
5/5 - (3 امتیاز)