سرفصل مطالب

انواع سوالات ریدینگ آیلتس

سوالات ریدینگ آیلتس 11 نوع متفاوت از سوال‌ها هستند که شما فقط ۱ ساعت زمان دارید که ۳ متن را بخوانید و ۴۰ سوال را پاسخ دهید. هر پاراگراف معمولاً دارای ۳ یا ۴ گونه‌ی متفاوت از سوال‌ها یا Question Batch است. به منظور آمادگی بهتر برای IELTS شما باید اطمینان پیدا کنید که تمامی انواع سوال‌ها را تمرین کرده و به آنها تسلط دارید. در زیر لیستی از انواع سوال‌ها به همراه مهارت‌های پاسخ‌دهی به آن‌ها به طور مختصر آورده ایم.

سوالات ریدینگ آیلتس (Matching Heading Questions)

انتخاب عنوان برای پاراگراف یا بخش

شما در اینگونه از سوالت ریدینگ دوره آیلتس می‌بایست عنوانی (Heading) انتخاب کنید که برای پاراگراف داخل متن مناسب است.

     مهارت‌ها:

 • فهمیدن مقصود و هدف هر پاراگراف
 • تشخیص تفاوت بین ایده اصلی (Main Idea) و نکات فرعی و کمکی (Supporting Points)
 • درک هدف‌های پاراگراف‌ها و بخش‌ها
 • درک محتوای کلی هر پاراگراف یا بخش

      نکات:

 • عنوان‌ها (Heading) را بخوانید قبل از اینکه پاراگراف‌ها را بخوانید.
 • معمولاً عنوان‌ها (Headings) از آنچه که شما نیاز دارید، بیشتر هستند.
 • عنوان ها (Headings) را تحلیل کنید قبل از اینکه آن‌ها را به پاراگراف یا بخش مورد نظر ربط بدهید.
 • پاسخ‌ها همیشه اعداد رومی هستند (I, II, III, IV …) موقع پاسخ‌دهی حتما از این اعداد استفاده نمایید.
 • در این نوع از سوالات ریدینگ آیلتس پاسخ‌ها به‌ ترتیب نمی‌آیند.

True False Not Given/Yes No Not Given Questions

اطلاعات درست/غلط و داده نشده

شما در این گونه سوالات ریدینگ آیلتس می‌بایست به درستی یا غلطی و همچنین عدم وجود اطلاعات در پاراگراف پاسخ دهید.

مهارت‌ها:

 • تشخیص اطلاعات خاص و مشخص در پاراگراف
 • بررسی اجمالی (Scanning) و درک متن (T/F/NG Questions)
 • فهم نظر و عقیده‌ی نویسنده (Y/N/NG Questions)

نکات:

 •  فهم معنی و بسیاری از کلمات هر گزینه بسیار مهم است
 • بله /صحیح، به معنی یافتن همان اطلاعات در متن (Yes/True=The Same Information)
 • خیر یا غلط، به معنی یافتن اطلاعاتی مغایر با اطلاعات در سوال.(No/False=The Opposite Information)
 • اطلاعات داده نشده به معنی اطلاعاتی است که در گزینه‌های سوال وجود دارد اما در متن وجود ندارد.(Not Given=The Information Is Not Found)
 • Paraphrase گزینه ها قبل از نهایی نمودن پاسخ‌ها
 • در این نوع سوالات ریدینگ آیلتس پاسخ ها معمولا به ترتیب می آیند

Matching Paragraph Information Questions

ارتباط دادن اطلاعات متن به گزینه ها

در این نوع از سئوالات ریدینگ آیلتس می بایست اطلاعات در سوآل با اطلاعاتی که در یکی از پاراگراف های داخل متن آمده است،ارتباط داده شود.

مهارت ها:

 • تشخیص اطلاعات خاص؛
 • بررسی اجمالی (scanning) اطلاعات پاراگراف؛

نکات:

 • Paraphrase  اطلاعات در سوال داخل متن است؛
 • پیدا کردن اطلاعات در پاراگراف ها؛
 • پاسخ ها به ترتیب نمی آیند؛
 • پاسخ ها معمولاً یک حرف است (A,B,C,D,…) با دقت بررسی نمائید؛
 • دقت کنید تمامی پاراگراف ها ممکن است مورد سوال قرار نگیرند؛
انواع سوالات ریدینگ آیلتس

بیشتر بخوانید : دوره های آیلتس

Summary Completion Question

تکمیل خلاصه متن

در این گونه از سوالات ریدینگ آیلتس می بایست خلاصه ای از متن تکمیل گردد و یا جای خالی با استفاده از کلمات داخل کادر تکمیل گردند.

مهارت ها:

 • بررسی اجمالی( Scanning ) اطلاعات خاص داخل متن
 • فهم ایده های اصلی  و نکات فرعی
 • انتخاب کلمات مناسب

نکات:

 • تشخیص اینکه چه نوع کلمه ای لازم دارید برای فضای خالی (اسم،فعل،صفت و …) .
 • مکان یابی و شناسایی اطلاعات داخل متن به منظور انتخاب کلمه صحیح
 • اگر کلمات را از داخل پاراگراف انتخاب می کنید با دقت بررسی کنید ، ممکن است چند کلمه برای هر سئوال صحیح به نظر برسند ولی گزینه صحیح هرگز با بخشی از صورت سئوال همپوشانی معنایی یا ظاهری (redundancy)  ندارد.
 • پاسخ ها معمولاً به ترتیب می آیند.
 • جملات می بایست از لحاظ گرامری صحیح باشند که این امر می تواند در انتخاب کلمه مناسب برای جای خالی کمک کند.
Summary Completion Question

سوالات ریدینگ آیلتس چند گزینه ای

در این نوع از سوالات می بایست گزینه صحیح یا پایان صحیح یک جمله correct ending را از بین 3 یا  4 گزینه ممکن انتخاب نمایید.

مهارت ها:

 • بررسی اجمالی (Scanning)  برای اطلاعات خاص؛
 • درک اطلاعات متن؛

نکات:

 • Praphrase اطلاعات در سوال و  نظرات؛
 • مکان یابی دقیق اطلاعات در متن؛
 • پاسخ ها به ترتیب می آیند؛
 • پاسخ ها معمولاً حروف هستند (A,B,C,D,…) به هنگام پاسخ دهی به دقت بررسی نمائید؛
سوالات ریدینگ آیلتس چند گزینه ای​

انتخاب از یک لیست List Selection

در این نوع از سوال ریدینگ آیلتس می بایست، گزینه صحیح را از یک لیست از کلمات، اطلاعات یا نام ها انتخاب نمائید.این نکته را هم در نظر بگیرید که این نوع از سوال ها با سوال های چند گزینه ای (multiple choice) تفاوت دارد زیرا در اینجا سوالات تماماً مربوط هستند فقط به یک لیست بلند از پاسخ های ممکن.

مهارت ها:

 • بررسی اجمالی (Scanning)  برای اطلاعات
 • تشخیص ایده هایی که به یکدیگر مربوط هستند

نکات:

 • لیست را بخوانید و  paraphrases را آماده کنید.
 • سوالات را بخوانید و واژگان اصلی را تشخیص دهید.
 • مکان یابی اطلاعات داخل متن
 • پاسخ ها به ترتیب می آیند.
 • پاسخ ها معمولاً حروف (A-G) هستند با دقت بررسی نمائید.

Flow Chart Completion Questions

تکمیل فلوچارت

در اینگونه از سوالات ریدینگ آیلتس با استفاده از واژگان صحیح نمودار تکمیل می گردد.

مهارت ها:

 • مکان یابی اطلاعات مشخص داخل متن
 • انتخاب واژگان مناسب
 • فهم جژئیات

نکات:

 • تشخیص نوع کلمه (اسم،فعل،صفت و ..) مناسب برای پاسخ دهی
 • بررسی اجمالی (Scan) متن
 • پاسخ ها همیشه به ترتیب نمی آیند
 • برای تکمیل اطلاعات داخل نمودار از ترتیب فلش ها و باکس ها استفاده کنید
 • واژگان مناسب را از داخل متن انتخاب نمایید
 • تعداد کلماتی که می تواند برای هر پاسخ استفاده شود ،بررسی کنید

سوالات ریدینگ آیلتس (Short Answer Questions)

بیشتر بخوانید : آزمون ماک آیلتس

پاسخ های کوتاه

در اینجا سوالات با توجه  و معطوف به جزئیات داخل متن پاسخ داده می شود.

مهارت ها:

 • مکان یابی اطلاعات داخل متن
 • درک جزئیات و اطلاعات مشخص

نکات:

 • تشخیص نوع کلمه (اسم،فعل،صفت و ..) مناسب برای پاسخ دهی
 • Paraphrase لغات داخل سوالات
 • بررسی اجمالی (Scan)  متن برای مکان یابی اطلاعات
 • بررسی اینکه چند کلمه و عدد برای پاسخ دهی مناسب است
 • پاسخ ها به ترتیب می آیند

ارتباط دادن انتهای جمله Matching Sentence Endings

در اینگونه سوالات ریدینگ آیلتس شروع جملات با پایان های صحیح داده شده در لیست تکمیل می گردد.

مهارت ها:

 • مکان یابی اطلاعات در متن؛
 • درک و فهم اطلاعات؛

نکات:

 • ابتدا جملات را بخوانید سپس پایان هایی که مناسب هستند برای تکمیل جملات را بخوانید.
 • اطلاعات را داخل متن پیدا کنید.
 • بهترین و مناسب ترین پایان را برای اطلاعات داخل متن انتخاب کنید.
 • جمله کامل می بایست از لحاظ گرامری صحیح باشد.
 • ابتدای هر جمله ادامه اطلاعات داخل متن می باشد.
 • پاسخ ها معمولاً حروف هستند (A-G) با دقت بخوانید و پاسخ دهید.
 • معمولاً پایان های  بیشتری نسبت به آنچه که لازم دارید پیدا میکنید.

سوالات ریدینگ آیلتس (Diagram Completion Questions)

تکمیل دیاگرام

در اینجا دیاگرام را برچسب گذاری (نام گذاری) می کنیم.

مهارت ها:

 • مکان یابی اطلاعات داخل متن
 • ارتباط اطلاعات به دیاگرام
 • انتخاب واژگان مناسب

نکات:

 • تشخیص اینکه کدام نوع از کلمه برای پاسخ دادن و تکمیل دیاگرام مناسب است (اسم/فعل و …)
 • یافتن اطلاعات داخل متن
 • اطلاعات معمولاً در یک پاراگراف مشخص یا دو پاراگراف متن جایگذاری شدند
 • بررسی اینکه چند کلمه و عدد برای پاسخ دهی صحیح است

تکمیل جدول Table Completion

در اینگونه سوالات ریدینگ آیلتس جدول با استفاده از کلمات صحیح داخل متن تکمیل می گردد.

مهارت ها:

 • مکان یابی اطلاعات مشخص در متن
 • درک جزئیات

نکات:

 • عنوان ستون ها در جدول را بخوانید و به اسم های خاص دقت کنید
 • تشخیص نوع کلمه ای که هر قسمت از جدول لازم دارید مثلا Noun یا Verb
 • بررسی اجمالی (Scanning)  متن و یافتن مکان تقریبی جواب
 • پاسخ ها معمولاً در قسمت مناسبی از متن قرار گرفته اند
 • بررسی کنید برای هر پاسخ چند کلمه و عدد می توانید بکار ببرید
امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبان آکادمی شکوه

برای مشاوره یا طرح سوال در واتساپ با ما در تماس باشید.

امور مشاوره آزمون و مهاجرت